Jaz sem najboljša in to zmorem!

Sodobna poslovna sekretarka mora biti pripravljena na vprašanja, ki gredo tudi preko njenega delokroga, zato mora imeti izraženo visoko pismenost, kulturo komuniciranja, znanje vsaj dveh svetovnih jezikov, ob vsem tem pa mora biti mirna in uravnotežena oseba, na katero se lahko šefi vedno naslonijo.
Izkušnje so pokazale, da se poslovne sekretarke, celo danes, pogosto srečujejo s stereotipi. Izkrivljeni predsodki javnosti o pomembnosti tega delovnega mesta so pogosta težava pri delu, ki pa počasi izginja, pri čemer zavest o kompleksnosti te stroke počasi pridobiva na teži.
Tajniško delo slovi kot eno najstresnejših prav zaradi visoke stopnje odgovornosti in velikega števila vsakodnevnih nalog.
K stresnim situacijam ne bi bilo potrebno pristopati kot k problemu, temveč k izzivu. Izziv je lahko rešljiv, če znamo izbrati najboljši možni način.
Napeto situacijo ne moremo spremeniti, toda odnos do nje lahko.
Ustvarjanje umetnega stresa, pritiski s strani sodelavcev in nadrejenih, je najslabša izkušnja pri tem delu.
Zato je zelo pomembno, da si znate postaviti listo prioritet, še posebej zato, ker se prioritete v toku dneva lahko spremenijo in planiran tok aktivnosti porušijo.
Skrivnost premagovanja stresa  s strani izkušene poslovne sekretarke se glasi:
»Dopustite si včasih neke stvari preslišati na način na eno uho noter, na drugo ven, in tako boste lažje preživele brez večjih pretresov«.
Delo poslovne sekretarje je danes zelo pomembno, delovne naloge kompleksne, odgovornost velika. Pomembno je pokazati iniciativo, biti korak pred drugimi, dobro poznati šefa in njegove navade. Danes samostojno odloča v imenu šefa z njegovim soglasjem.
In nasvet za nadrejene: Kako zadržati idealno tajnico?
»Pokažite razumevanje za kompleksnost zadolžitev, ki jih zaupate svojim poslovnim sekretarkam, in pričakujete, da izpolnijo. Imejte dovolj razumevanja in spoštovanja do njih.
Plačajte jih! Ona je oseba, ki ve največ o vas, a če ima majhno plačo, se ne čuditi, da ni dovolj motivirana.
Nagradite jo z izobraževanjem vsaj 3x letno, ker z vlaganjem v izobraževanje povečate njeno strokovnost in motiviranost.«

Poslovne sekretarke in sekretarji vabimo Vas na Dneve poslovnih sekretark in sekretarjev, 29. in 30. septembra 2016 v hotel Kompas na Bledu.

Komu je konferenca namenjena?

 • poslovnim sekretarkam in sekretarjem
 • tajnicam in tajnikom
 • vodjem pisarn
 • referentkam in referentom
 • poslovnim asistentkam in asistentom
 • administratorkam in administratorjem
 • vsem, ki jih obravnavane teme zanimajo

Program konference 29. in 30. september 2016

Poglej

KOTIZACIJA 1

209brez DDV-ja
 • udeležba na seminarju 1 dan
 • konferenčni materiali
 • osvežitve in prigrizki med odmori

KOTIZACIJA 2

249brez DDV-ja
 • udeležba na seminarju 1 dan
 • konferenčni materiali
 • osvežitve in prigrizki med odmori
 • udeležba na večernem družabnem srečanju

KOTIZACIJA 3

309brez DDV-ja
 • udeležba na seminarju 2 dni
 • konferenčni materiali
 • osvežitve in prigrizki med odmori

KOTIZACIJA 4

330brez DDV-ja
 • udeležba na seminarju 2 dni
 • konferenčni materiali
 • osvežitve in prigrizki med odmori
 • udeležba na večernem družabnem srečanju

* Namestitev NI vključena v ceno kotizacije.

logo-finalSrečanje na Bledu pomeni izbor zelenega srečanja, s čimer stranke partnerjem sporočajo, da njihova odličnost sega tudi na področje družbene odgovornosti. Sava Hoteli Bled letno reciklirajo polovico odpadkov, iz leta v leto zmanjšujejo porabo energentov in vode, pri izbiri dobaviteljev dajejo prednost domačim ponudnikom in razvijajo produkte, ki varujejo okolje in osveščajo goste. Med njimi je skoraj ogljično nevtralna naravna voda in linija izdelkov z imenom »Zeleni za jutri«.