Med predavatelji so naslednji vabljeni predavatelji:

dr. Zdravko Zupančič,
mag. Nastja Mulej,
mag. Žiga Novak,
Biserka Povše Tasič,
mag. Ksenija Lorber

prof. Nada Mulej
mag. Darinka Kazič in drugi