Dr. Zdravko Zupančič

Dr. Zdravko Zupančič je leta 2014 doktoriral na Fakulteti za podiplomski humanistični študij na temo Govorice rok javnih govorcev na televiziji. Že dolga leta poučuje retoriko na Šoli retorike.

Kot strokovnjak za govorjeno besedo je ne samo njen mojster, pač pa tudi oseba, ki mojstri druge. Je avtor več knjig o gledališču, govorništvu in tudi avtor nekaterih literarnih del.

Nenehno govori in nastopa. Odgovori na vprašanja občinstva, še preden jih zastavijo. Zamesi z ironijo, cinično speče in potrosi z blagodejnimi paradoksi. Ko enkrat poslušaš njegovo predavanje, imaš vse življenje prisluhe. Govorce za javnost tako opogumi in usposobi, da spregovorijo tudi takrat, ko jagenjčki obmolknejo.

Ksenija Lorber

Ksenja Lorber je mediatorka, trenerka mediatorjev in ADR, predavateljica. Sodeluje s podjetji, ministrstvi, upravnimi enotami, zavodi, razvojnimi centri in dela v programih EU na področju mehkih veščin. Že 15 let izvaja programe o obvladovanju konfliktov, stresa, jeze, o komunikaciji in mediaciji, antimobing programe in programe psihosocialnega zdravja. Mediacijo in spretnosti obvladovanja konfliktov uspešno uporablja pri delu z mladostniki, družinami, v gospodarstvu, v lokalnem okolju. Objavila je več prispevkov na konferencah, je soavtorica brošure Šolska in vrstniška mediacija, uredila je prevode knjig Vrstniki rešujejo konflikte in Mediacija za menažerje.

Andreja Samec Koderman

Andreja Samec Koderman deluje pod okriljem blagovne znamke Andreja Consulting. Je zagovornica načela, da je urejeno delovno pravno področje v vsaki delovni organizaciji, odskočna deska za nadaljnji management zaposlenih. Že več kot 20 let svetuje na področju razvoja človeških virov in optimizacije kadrovskih procesov. V organizacijah presoja kadrovsko pravno varnost in jo pomaga vzpostaviti. Uspešno izvaja strokovno mentorstvo kadrovikom na področju vzpostavitve kadrovske pravne varnosti. Je avtorica preko 40 člankov in prispevkov. Predava na temo vzpostavitve delovno pravnih temeljev in (ureditev delovnega časa, delovnopravna zakonodaja, kadrovske evidence, personalne mape, arhiviranje in zakoniti interni akti), mobinga, motivacije zaposlenih,
promocije zdravja na delovnem mestu, razvoja kompetenc in osebne rasti.
Na Svetovnem kongresu za razvoj človeških virov je leta 2015 in 2017 predstavila svoj pristop motivacije zaposlenih za večjo zavzetost pri delu. Za dosežke na področju razvoja človeških virov je prejela eno najprestižnejših nagrad (Talent Acquisition Leadership Award), ki jo posameznik lahko prejme za svoje delo. Nagrado za Vodenje in razvoj talentov je prevzela leta 2015 in leta 2017 na Svetovnem kongresu za razvoj človeških virov.

Mateja Bobek

Mateja Bobek je selfness ambasadorka v Termah Olimia, ki jo izvajanje zvočnih kopeli z gongom, pojočimi posodami, kristalno liro in kristalno čisti glas oblikuje v unikatno umetnico z izjemno čisto, ljubečo energijo s katero poboža dušo in srce. Življenje raziskuje skozi številna izobraževanja, pridobivanja licenc, predvsem na področju terapevtskega zvoka v sodelovanju z zvočnim inštitutom Petra Hessa v Nemčiji, ter delavnice za osebnostno rast, ki jih izvaja v zdravilišču ter drugod s pozitivni rezultati udeleženih. Deluje suvereno, iskreno, z znanjem in močno empatijo ter intuicijo, predvsem pa z brezpogojno ljubeznijo.

Lea Avguštin

Lea Avguštin je predavateljica višje šole za področje menedžment stresa in metode sproščanja in mednarodno certificirana učiteljica joge. Diplomirala je iz pedagogike, smer andragogika na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, ter nadaljevala magistrski študij Management neprofitnih organizacij. Več kot 14 let je predavateljica in koordinatorica evropskih projektov. Strokovno se ukvarja s področjem obvladovanja stresa in celostnega pristopa k dobremu počutju (angl. wellbeing). Ima naziv predavateljica višje šole za področje Menedžment stresa in metode sproščanja ter Duševna aktivnost in osebna sprostitev. Več kot 15 let izvaja jogo in se izobražuje na tem področju, zadnja leta pa jogo tudi poučuje. Ima mednarodne certifikate za poučevanje joge (CYT 300, RYT 500, Joga terapija – mentalno zdravje, idr.). Več referenc na www.wellea.si

Miha Andrič

Miha Andrič je mednarodno priznan predavatelj komunikacije, filozof in sociolog, ki ima 15 let mednarodnih izkušenj v debatni metodologiji. Obenem je bil v preteklosti vodja večjih mednarodnih debatnih akademij (GDS ZDA, MWD Dubai, YAV Tunisia, ESU Turčija in WSD Moskva). Trenutno deluje kot programski vodja in direktor Izobraževalnega centra Argument ter kot član sveta direktorjev IDEA (International Debate Education Association) in član sveta IPPF (International Public Policy forum). Kot strokovnjak za inovativne pedagoške pristope sodeluje v večjih mednarodnih izobraževalnih projektih in platformah, na primer “Community of Ethics teachers in Europe”.

Jana Pertot Tomažič

Jana Pertot Tomažič je prof. slovenščine ter mednarodno certificiran NLP Trener in NLP Coach Praktik. Opravila je tudi izobraževanje za coacha po metodi Points of You. Zaposlena je na gimnaziji, obenem pa že vrsto let kot recenzent, predavatelj, moderator in član programskega odbora aktivno sodeluje na domačih in mednarodnih konferencah ter za različne ustanove pripravlja izobraževanja po mednarodnih standardih na teme učinkovite komunikacije, učenja, javnega nastopanja in obvladovanja stresa s pomočjo NLP orodij.