Marta Turk  je ženska z izjemno veliko energije in kreativnosti, kar je ključna lastnost podjetnic. Svojo pot je začela v založništvu in zanimivost: napisala je  prvi računalniški priročnik za namizno založništvo v Sloveniji. Založba se je kasneje razširila še v tiskarno, medtem pa je ves čas vodila številne mednarodne projekte in Slovenkam odpirala vrata na svetovnem podjetniškem parketu, saj je bila kar devet let podpredsednica Svetovnega združenja podjetnic FCEM. Kot predstavnica malih delodajalcev je bila en mandat tudi državna svetnica. Bila je  dolgoletna direktorica GZS Zbornice osrednjeslovenske regije, kjer je vsa leta spodbujala kulturo inovativnosti. Podjetniki in mentoriranci o njej povedo, da je izjemno navdihujoča govornica z neštetimi zgodbami, ki se te dotaknejo. Srčno in iskreno pomaga s svojimi nasveti, dostikrat brez olepševanja zadane v bistvo, te strezni, pa spet dvigne. S svojo neverjetno energijo vliva pogum in pokaže pot naprej. Na srečanju bo nedvomno spodbudila zanimivo diskusijo, ki vas bo navdihnila. Z vizionarsko izkušenostjo in iskrenostjo bo z vami delila svoje izkušnje v življenju, kako usklajevati poklicno in družinsko življenje ter kako vztrajati in rasti kot človek in kot v družbi.

Marijan Papež, univ. dipl. pravnik je generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. V letu 2009 je bil imenovan v krovno delovno skupino za pripravo ZPIZ-2 in kasneje tudi v delovno skupino. Tako v postopku priprave in postopkih sprejemanja je aktivno sodeloval kot strokovnjak za področje obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja pri na referendumu padlem in pri sedaj še veljavnem ZPIZ-2.
Kot član delovne skupine je sodeloval tudi pri pripravi Bele Knjige.

Miha Šercer, univ. dipl. pravnik in odvetnik. Glavno področje delovanja odvetnika Miha Šercerja je delovno pravo. Pred začetkom odvetniške dejavnosti je na tem področju več kot 10 let pridobival neposredne izkušnje v gospodarstvu, tudi na vodstvenih delovnih mestih. Poleg tega področja se največ ukvarja še z gospodarskimi posli in odškodninskim pravom, sicer pa skupaj s sodelavci in zunanjimi strokovnjaki pokriva tudi vsa ostala pravna področja. Je avtor številnih strokovnih člankov in priročnikov s področja delovnih razmerij, redno pa tudi predava te vsebine na seminarjih in konferencah. Njegovo vodilo je postavitev trdnih pravnih temeljev za poslovanje podjetij (pogodbe, akti, sistemi), in mirno reševanje sporov (pogajanja, mediacija).Moč za delo črpa iz družine, vztrajnost pa iz športnih aktivnosti, v zadnjem času predvsem alpinizma in gorskega kolesarstva. Odvetnik Miha Šercer je soavtor knjige Odpoved pogodbe o zaposlitvi (Uradni list RS, 2017) in avtor kadrovskega priročnika z vzorci Osebna mapa zaposlenega (Založba Forum Media, 2017)

Teja Breznik Alfirev je svetovalka, specializirana na področjih transformacije organizacij in  strateškega HR managementa. Organizacijam pomaga pri postavitvi integriranih strategij ter njihovi izvedbi preko postavitve sistemov upravljanja delovne uspešnosti zaposlenih, aktivnim upravljanjem kulturnih značilnosti organizacij ter razvojem voditeljstva in potenciala pri posameznikih preko osebnega in poslovnega coachinga. Njene skoraj 20 letne delovne izkušnje obsegajo delo in vodenje prodaje, postavitev in razvoj poslovanja na področju HR svetovanja in IT podpore v mednarodnem podjetju, delo direktorice HR in marketinga, članice Izvršnega odbora. Njeno delo je bilo že večkrat opaženo v strokovnih krogih in je tako prejemnica dveh nacionalnih nagrad za HRM projekte ter dobitnica naziva Slovenski HR manager leta 2012. Je avtorica več strokovnih člankov v strokovnih publikacijah kot so HRM revija, revija združenja GZS, Dashofer in Media Forum založba in drugih ter večkrat letno predava na strokovnih in poslovnih srečanjih na temo vodenja organizacij preko vodenja ljudi in transformacije organizacijske kulture. Poleg formalne izobrazbe iz managementa in diplome iz managementa v turizmu in zaključenem GMP (General Management Program) na poslovni šoli IEDC Bled, se je izobraževala v večletnem treningu iz transakcijske analize (TA), zaključila akreditiran program za coacha pri International Coach Federation (ICF), je licencirana svetovalka za Cultural Tools Transformation metodologijo in uporabo CTT orodij pri Barrett Values Centru ter licencirana moderatorka iz obeh stopenj SDI (Strenght Deployment Inventory).

mag. Barbara Suša je magistra slovenskega jezika.
Organizira in vodi komunikacijske delavnice, ki lahko potekajo v vašem podjetju, ali v hotelih, v turističnih krajih. Pri svojem delu zelo uživa. Prepričana je, da navdušenje prenaša tudi na udeležence komunikacijskih delavnic. Njene metode dela so: predavanje, sproščanje, diskusije, snemanje z video kamero, analiza posnetkov, …

Anja Križnik Tomažin, univ. dipl. ekonomistka, strokovnjakinja javnega in poslovnega nastopanja, trenerka komunikacijskih veščin, certificirana executive in Jungian coach-inja ter SDI mojstrica. Njena življenjska strast je s polno mero energije ljudem pomagati izvleči iz njih najboljše, saj verjame, da se vsi potenciali skrivajo v nas samih. Anjino široko znanje in bogate izkušnje na področju trenerstva in coachinga so rezultat 14 let dolge uspešne kariere televizijske voditeljice, 14 let dela trenerke, fasilitatorke in predavateljice ter strastne iskalke znanja o različnih načinih komuniciranja in metodah coachinga v zadnjih 8 letih. Svoje znanje prenaša na posameznike in skupine pri izpopolnjevanju njihovega nastopa, komuniciranja ter osebne in poslovne rasti. Njeni coachingi, treningi in delavnice so znane po tem, da so narejene po meri posameznika ali tima z vključitvijo mnogih metod kot so:

 • metode retorike ter javnega nastopanja,
 • metode executive coachinga (AOEC London),
 • metode Jungian coachinga (dr. Avi Goren Bar),
 • nevro lingvistično programiranje (NLP),
 • teorije zavedanja odnosov (Relationship awarnes theory – SDI®),
 • možganom prijazne tehnike (Brain friendly learning tehniques),
 • tehnike skupinskega treninga (Stonebow – People 1st training comany),
 • metode Expressive art therapy and coaching in action (dr. Avi Goren Bar), ki celostno nadgradijo posameznikovo nastopanje, komuniciranje, vedenje in razmišljanje ter
 • Points of you®, inovativno orodje za usposabljanje in razvoj.

Naziv »Executive coach« je pridobila na Akademiji za executive coaching London in deluje tudi kot poslovni in osebni coach. V zadnjih osmih letih svoje znanje ves čas dopolnjuje z mnogimi mednarodno priznanimi certifikati s področja njenega delovanja. Dve leti nazaj je zaključila dvoletni študij Expressive art therapy and coaching in action pri dr. Avi Goren Baru. Lani je svoje metode dopolnila še z inovativnim orodjem za usposabljanje in razvoj Points of you®, študij le tega pa v letošnjem letu še nadaljuje. Predava tudi kot gostujoča predavateljica na različnih šolah, seminarjih, srečanjih ter fakultetah (Ekonomska fakulteta, Fakulteta za upravo, Fakulteta za družbene vede, Doba fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije, Gea College in druge).Anja je članica International Coach Federation (ICF), katerim etičnim kodeksom sledi.

Ksenija Lorber je mediatorka, trenerka mediatorjev in ADR, predavateljica. Sodeluje s podjetji, ministrstvi, upravnimi enotami, zavodi, razvojnimi centri, dela v programih EU na področju mehkih veščin. Že 15 let izvaja programe o obvladovanju konfliktov, stresa, jeze, o komunikaciji in mediaciji, antimobing programe in programe psihosocialnega zdravja. Mediacijo in spretnosti obvladovanja konfliktov uspešno uporablja pri delu z mladostniki, družinami, v gospodarstvu, v lokalnem okolju … Je ena prvih mediatork in je vpisana na listo družinskih mediatorjem na ministrstvu za delo. Izvedla je več kot 4000 ur usposabljanj za mediatorje in drugih izobraževalnih programov s področja ADR, antimobinga, komunikacije in mediacije. Objavila je več prispevkov na konferencah, je soavtorica brošure Šolska in vrstniška mediacija, uredila je prevode knjig Vrstniki rešujejo konflikte in Mediacija za menažerje. Je članica European Mediation Network Initiative, SE European Mediation Forum, BNI in aktivno deluje v programih za obvladovanje psihosocialnih tveganj na delovnem mestu. Po osnovni izobrazbi prihaja iz učiteljskih vrst in ima ustrezna pedagoška, didaktična in andragoška znanja

Dušica Kunaver se je rodila se je leta 1937 v Ljubljani, sicer njen rod prihaja iz Krasa. Osnovno šolo in gimnazijo je obiskovala v Ljubljani, prav tako študij angleščine in ruščine. V času študija je bila zaposlena v izvozni firmi. Po diplomi se je zaposlila kot učiteljica angleščine na osnovni šoli; tako je delala od leta 1967 pa do leta 1987. Poleg poučevanja na osnovni šoli je bila nekaj časa honorarno zaposlena v srednji šoli (približno 7 let). Njena poklicna pot je torej izpopolnjena s poučevanjem angleščine in oblikovanjem izvirnih učnih gradiv. Iz svojih izkušenj je napisala tudi več priročnikov, namenjenih pedagogom. Njen mož je bil eden najbolj znanih slovenskih alpinistov in himalajskih pionirjev, Aleš Kunaver. V zakonu so se jima rodili trije otroci: Vlasta (zdravnica), Brigita (slavistka in umetnostna zgodovinarka) in Primož (strojnik). Aleš je 2. novembra 1984 tragično umrl med fotografiranjem Julijcev iz helikopterja, doma pa je ostalo veliko njegovih zapiskov, fotografij in filmov. Iz te bogate dediščine je Dušica Kunaver v samozaložbi izdala več knjig s področja alpinizma.

Danes je Dušica Kunaver v pokoju, a je kljub temu zelo aktivna: izvaja predavanja na različnih šolah, kjer razlaga o slovenskem ljudskem izročilu, o tehnikah učenja in o angleščini, predava tudi na univerzah za tretje življenjsko obdobje, na večernih šolah, kmečkim aktivom žena, … Pripravlja tudi predavanja za turistične delavce, saj je, kot sama pravi, velika škoda, da se naša dežela, ki je tako bogata na naravnih in kulturnih vrednotah, bolj ne uveljavi v turizmu.

doc. dr. Vladimir Žumer je arhivski svetnik, predavatelj.  »Karkoli v življenju delaš, delaj preudarno in misli na konec«. Ta latinski pregovor je priljubljeno delovno in življenjsko vodilo, po katerem se ravna dr. Vladimir Žumer že od študentskih let naprej. Po izobrazbi je arhivist, zgodovinar in sociolog in sodi med najpomembnejše slovenske arhiviste. Zaposlen je bil v Zgodovinskem arhivu Ljubljana ter v Arhivu Republike Slovenije, kjer je bil pet let namestnik in 11 let strokovni in upravni direktor. Čeprav je že leta v pokoju, je še vedno zelo aktiven na svojem področju, več časa pa ima tudi za potovanja, ki so zanj smisel življenja. Predavanja in potovanja so njega največja strast.

Darja Taisa Cerkvenik je strokovnjakinja za procese osebnostnih sprememb in specialistka za področje komunikacije in odnosov ter spreminjanje nezavednih vzorcev. Profesorica defektologije, specializantka integrativne psihoterapije, coachinga in trenerka komunikacije. Po izobrazbi je:

 • specialna pedagoginja – profesorica defektologije (Pedagoška fakulteta Ljubljana), opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja, naziv mentor
 • specializantka integrativne psihoterapije (Inštitut za integrativno psihoterapijo in svetovanje – IPSA)
 • naravoslovno-matematični tehnik (Srednja naravoslovna šola Ljubljana, kasneje preimenovana v Gimnazijo Bežigrad)
 • refleksoterapevtka (Belosana d.o.o. Anicor, 1-letno usposabljanje, državni izpit na Gospodarski zbornici Slovenije, NPK refleksoterapevtka)
 • licencirana izvajalka preverjanja in potrjevanja NPK refleksoterapevt/ka (licenca za izvajalko preverjanja in potrjevanja NPK refleksoterapevt/ka, Andragoški center Slovenije, Državni izpitni center)
 • shiatsu terapevtka (Shiatsu School of England, 4-letni program)
 • NLP Master Coach (INLPTA), ki vključuje program NPL praktik in NLP mojster praktik
 • certificirana izvajalka metode EFT (izvajalka 2. stopnje, diploma AAMET)
 • sistemska terapevtka po metodi Berta Hellingerja (certifikat za organizacijske sistemske postavitve Inštituta Berta Hellingerja na Nizozemskem in Inštituta za sistemske postavitve v Sloveniji)
 • nosilka diplome TA 101 (transakcijska analiza)
 • v zaključni fazi študija za mednarodno trenerko nenasilne komunikacije pri Centru za nenasilno komunikacijo v dvoletnem projektu spremljanja zgodnjega razvoja otroka v domačem okolju (pri dr. Bredi Jelen Sobočan)
 • reiki terapevtka 3. stopnje (Planetarij d.o.o.)
 • turistična vodnica (licenca Gospodarske zbornice Slovenije)
 • izobražena prostovoljka v društvu Hospic (potrdilo slovenskega društva Hospic)
 • izobražena svetovalka na kriznem telefonu Klic v duševni stiski (potrdilo Psihiatrične klinike v Ljubljani)

Majda Gominšek, finančna svetovalka, je ekonomistka z več kot 30-letnimi izkušnjami na finančno računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor ter soavtorica priročnika o finančnem poslovanju društev.

Peter Gominšek ima  mednarodni ceritifikat Mojster poslovne komunikacije – Master of Business Communication po standardu INL PTA (International NL P Trainer Association). Pridobljen ima certifikat Master-Coach po standardu INL PTA Na Andragoškem centru Slovenije se je usposabljal v programu zodobne metode učne komunikacije, tehnike učenja, svetovanja in osebnostne rasti z Nevrolingvstičnim Programiranjem – NL P.Udeleženec 1. Mednarodne konference Nevrolingvistično programiranje in coaching – Razvoj sodobnih kompetenc v poslovnem svetu.V okviru Ministrstva za šolstvo in šport se je usposabljal v Programu izpopolnjevanja učiteljev, vključenih v program izobraževanja brezposelnih oseb.V okviru programa Ministrstva za šolstvo in šport v programu Podpiranja strokovne avtonomije in odgovornosti ter profesionalne in osebne rasti ter programa: Učinkovite metode in pristopi za spodbujanje osebne in strokovne rasti končal program o profesionalnem usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju – Veščine tutorstva.

Nada Mulej, prof. slov. jezika in prim. knjiž., mednarodno potrjena trenerka NLP (nevrolingvističnega programiranja) in NLP master coach (INLPTA), limbični coach, avtorica, predavateljica višje šole, direktorica podjetja.

 Izobraževanja:
  25 let dela z NLP (trenerji M.Vogel,B. Feustel, M. Grinder, R.  Dilts):

 • NLP na vseh stopnjah (mednarodna licenca INLPTA): praktik, mojster-praktik, trener, NLP mojster coach
 • skupinska dinamika, izkustveno in akcijsko učenje in svetovanje;
 • metode učenja in poučevanja odraslih in e-učenje;
 • sugestopedija in superlearning;
 • hipnoterapija in hipnoza (S. Gilligan, A. Hennings);
 • generativni coaching;
 • provokativni coaching in terapija (Frank Farrelly);
 • sistemske postavitve, psihodrama (M. Varga);
 • delo s časovnimi črtami (TL);
 • EFT (Emotional Freedom Techniques, Reto Wyss);
 • limbični in energijski coaching;
 • praktična intuicija,
 • kreativno-izrazno pisanje,
 • ​Points of you.

V zadnjih 20 letih je vodila več kot 1500 delavnic o učenju, nastopanju, svetovanju, coachingu, NLP, osebnostni rasti in kreativnem pisanju  s skupaj več kot 10000 udeleženci. Leta 2006 sem prejela nagrado ACS za posebne dosežke v izobraževanju odraslih.  
 Področja dela:

 • NLP – nevrolingvistično programiranje (NLP diploma, praktik, mojster, coach, trener);
 • upravljanje s seboj in obvladovanje stresa;
 • delo s spremembami in z vrednotami;
 • oblikovanje tima in timsko delo;
 • vodenje, nastopanje in učenje v učeči se organizaciji
 • izobraževanje coachev in veščine svetovalne komunikacije;
 • osebni, poslovni in timski coaching; limbični coaching (TM);
 • kreativno pisanje.

Njeno posebno poslanstvo je navdih ljudem na poti uresničevanja njihovih sanj in odkrivanja virov moči, širjenje kulture vseživljenjskega učenja, kulture medosebnega in pisnega sporazumevanja, največje zadovoljstvo pa odkrivati notranje vire moči pri sebi in drugih na omenjenih področjih.