Med predavatelji so naslednji vabljeni predavatelji:

dr. Zdravko Zupančič

Fellini je leta 1960 ustvaril Sladko življenje. Dr. Zdravko Zupančič je potemtakem starejši gospod. Z mlajšo frizuro. Ko vrag odnese šalo, jo Zdravko ukrade in prinese ljudem nazaj. Argumentacija je satira. Nespodobno je igrati spodobnega predavatelja. HOMO RHETORICUS tri leta in tri desetletja govori o govorjenju. Redka vrsta. Z navdihom, ki jemlje dih. Odgovori na vprašanja občinstva, še preden jih zastavijo. Lahko ga tudi kupite. Na voljo je samo v najbolje založeni prodajalni retorike v Sloveniji. V Šoli retorike Zupančič & Zupančič je zaposlen kot besedni žongler. Nenehno govori in nastopa, saj občinstvo nima časa, da bi bralo knjige. Zamesi z ironijo, cinično speče in potrosi z blagodejnimi paradoksi. Na televizijo odide razložit, kadar nekateri preveč naložijo. Ko enkrat poslušaš njegovo predavanje, imaš vse življenje prisluhe. Govorce za javnost tako opogumi in usposobi, da spregovorijo tudi takrat, ko jagenjčki umolknejo.

 

mag. Nastja Mulej

Edina licencirana trenerka DE BONOVIH orodij razmišljanja v Sloveniji.

Mag. Nastja Mulej je magistra komunikologije, univerzitetna diplomirana ekonomistka in univerzitetna diplomirana sociologinja, specialistka za uspešno reševanje težav, ustvarjalno soočanje z izzivi, učinkovito vodenje ljudi, sestankov in projektov, timsko sodelovanje in več enostavnosti pri delu.

Dolgoletni trud in predanost, radovednost in želja po učenju sta jo pripeljali do ekskluzivnih licenc za treniranje tehnik razmišljanja in delovanja po dr. Edwardu de Bonu:

 

 

 • Bolj učinkovitega in usmerjenjega, konstruktivnega in kreativnega, sistematičnega in sodelovalnega razmišljanja in delovanja, primernih za reševanje težav, izboljšavo postopkov ter vodenje sestankov, ljudi in projektov: šest klobukov razmišljanja.
 • Bolj ustvarjalnega razmišljanja, primernih za namerno generiranje čim večjega števila čim bolj svežih alternativ, idej in konceptov: lateralno razmišljanje.
 • Lateralnih orodij za namerni trud v smeri poslovnega poenostavljanja in za boj proti vsakodnevni zakompliciranostienostavnost v razmišljanju (ena od petih v Evropi, ena od 15-ih na svetu).
 • Neposrednega poučevanja razmišljanja osnovnošolskih in srednješolskih otrok: CoRT metoda, Cognitive Research Trust (skupaj z mag. Bojano Tancer).

Tehnike razmišljanja uči in trenira na delavnicah, ki jih organizira za podjetja, šole in motivirane posameznike, po potrebi pa tudi moderira sestanke za svoje naročnike. Teh je vsak dan več.

Kratek življenjepis

V mednarodni agenciji New Moment – New Ideas Company je skoraj desetletje vodila oddelek za nove ideje. Organizirala je mednarodna interdisciplinarna srečanja za spodbujanje kreativnosti z vseh področij človeškega duha, New Moment Ideas Campus v Piranu, urejala revije in knjige založbe New Moment v treh jezikih, prirejala razstave, predstave, koncerte, srečanja in izobraževanja, svetovala pri strateških komunikacijskih projektih za naročnike agencije in žirirala več kot deset mednarodnih oglaševalskih festivalov. Pri Društvu za marketing je skrbela za odnose z mediji, svoje znanje in izkušnje pa je kot predavateljica na več visokih šolah (Academia, Fakulteta za dizajn, Visoka šola za trajnostni turizem, IAM) prenašala na mlajše generacije. Še vedno jo zanimajo vsebine, povezane s trženjem, in še vedno piše za strokovne revije. Nekoč je prepotovala več kot 60 držav, plavala z delfini in skakala s padalom, zdaj pa se trudi uvesti pozitivno revolucijo v lastni državi in tega naučiti tudi svoja zlata otroka.

 

mag. Žiga Novak

Žiga Novak je podjetnik, predavatelj, moderator in voditelj delavnic za razvoj ekip in posameznikov. Moje poslanstvo je razvijanje novih in bolj učinkovitih metod za izobraževanje odraslih (poslovne simulacije, edutainment, igrifikacija, pripovedništvo, humor v poslovnem svetu itd). Žiga je mladi oče, navdušen športnik in ljubitelj narave, po duši pa pustolovec in raziskovalec z obilico zanimivih življenjskih izkušenj. Poleg 10-letne prakse z vodenjem lastnih podjetij za organizacijo team building dogodkov (Čarovnik za organizacijo dogodkov, TIME OUT EVENTS) ima bogate izkušnje s študijem in delom v tujini. V ZDA se je izobraževal v programu za bodoče voditelje centralne in vzhodne Evrope (Open Society Institute), kasneje pa je v Veliki Britaniji opravil še magisterij (MSc) iz svetovne politične ekonomije (London School of Economics, 2004). Več o njem na njegovem Linkedin profilu in na spletni strani www.ziganovak.com. Od leta 2013 razvija lastno izobraževalno in prireditveno središče Orehov gaj v Ljubljani (www.orehovgaj.si) ter izobraževalni laboratorij Team building lab (www.teambuildinglab.si).

Ksenija Lorber 

Ksenja Lorber je mediatorka, trenerka mediatorjev in ADR, predavateljica. Sodeluje s podjetji, ministrstvi, upravnimi enotami, zavodi, razvojnimi centri …, dela v programih EU na področju mehkih veščin. Že 15 let izvaja programe o obvladovanju konfliktov, stresa, jeze, o komunikaciji in mediaciji, antimobing programe in programe psihosocialnega zdravja. Mediacijo in spretnosti obvladovanja konfliktov uspešno uporablja pri delu z mladostniki, družinami, v gospodarstvu, v lokalnem okolju … Je ena prvih mediatork in je vpisana na listo družinskih mediatorjem na ministrstvu za delo. Izvedla je več kot 4000 ur usposabljanj za mediatorje in drugih izobraževalnih programov s področja ADR, antimobinga, komunikacije in mediacije. Objavila je več prispevkov na konferencah, je soavtorica brošure Šolska in vrstniška mediacija, uredila je prevode knjig Vrstniki rešujejo konflikte in Mediacija za menažerje. Je članica European Mediation Network Initiative, SE European Mediation Forum, BNI in aktivno deluje v programih za obvladovanje psihosocialnih tveganj na delovnem mestu. Po osnovni izobrazbi prihaja iz učiteljskih vrst in ima ustrezna pedagoška, didaktična in andragoška znanja.

 

prof. Nada Mulej 

Nada Mulej, prof. slov. jezika in prim. knjiž., mednarodno potrjena trenerka NLP (nevrolingvističnega programiranja) in NLP master coach (INLPTA), limbični coach, trenerka Points of YOU, avtorica, predavateljica višje šole, direktorica podjetja.

 Izobraževanja:
  25 let dela z NLP (trenerji M. Vogel,  B. Feustel, M. Grinder, R.  Dilts idr.):

 • NLP na vseh stopnjah (mednarodna licenca INLPTA): praktik, mojster-praktik, trener, NLP mojster coach
 • skupinska dinamika, izkustveno in akcijsko učenje in svetovanje;
 • metode učenja in poučevanja odraslih in e-učenje;
 • sugestopedija in superlearning;
 • hipnoterapija in hipnoza (S. Gilligan, A. Hennings);
 • generativni coaching;
 • provokativni coaching in terapija (Frank Farrelly);
 • sistemske postavitve, psihodrama (M. Varga);
 • delo s časovnimi črtami (TL);
 • EFT (Emotional Freedom Techniques, Reto Wyss);
 • limbični in energijski coaching;
 • praktična intuicija,
 • kreativno-izrazno pisanje,
 • ​Points of you.

  V zadnjih 20 letih vodenje več kot 1500 delavnic o učenju, nastopanju, svetovanju,
coachingu, NLP, osebnostni rasti
 in kreativnem pisanju itn. s skupaj več kot 10000  udel.   
Leta 2006 sem prejela nagrado ACS za posebne dosežke v izobraževanju odraslih.
  
 Področja dela:

 • NLP – nevrolingvistično programiranje (NLP diploma, praktik, mojster, coach, trener);
 • upravljanje s seboj in obvladovanje stresa;
 • delo s spremembami in z vrednotami;
 • oblikovanje tima in timsko delo;
 • vodenje, nastopanje in učenje v učeči se organizaciji
 • izobraževanje coachev in veščine svetovalne komunikacije;
 • osebni, poslovni in timski coaching; limbični coaching (TM);
 • kreativno pisanje.

 Moje osebno poslanstvo je navdih ljudem na poti uresničevanja njihovih sanj in odkrivanja virov moči, širjenje kulture vseživljenjskega učenja, kulture medosebnega in pisnega sporazumevanja, največje zadovoljstvo pa odkrivati notranje vire moči pri sebi in drugih na omenjenih področjih.

Tuji trenerji, s katerimi sodelujemo:
​        Bert Feustel, Hermann Demmel, Mind-Systems, Nemčija: http://www.mind-systems.de 

 • Reinhold Florian Gaston, Nemčija
 • Stephen Gilligan, ZDA
 • Connie Russert, ZDA
 • ​​Sodelujemo tudi s slovenskimi trenerji in Slovenskim društvom za NLP:  http://www.snlp.si/

 

 

mag. Darinka Kazič

Življenje je teater, v katerem igra kostumografija močno vlogo, če si to želimo priznati ali ne.
Igra vlog, ko smo v različnih življenjskih obdobjih, ko se prilagajamo specifičnim delovnim  nalogam in poklicnemu načinu delovanja, raznovrstnim druženjem ter prostočasnim aktivnostim, socialnemu in kulturnemu okolju, narekuje naš zunanji videz, diverzifikacijo slogov oblačenja ter celostnega videza. Koliko pozornosti okolja želimo zase, je stvar osebne
drznosti in inovativnosti. Ko pa se pojavimo v vlogi iskalca zaposlitve, poslovneža ali predstavnika določene javnosti, moramo upoštevati ustaljene norme, vrednote in pričakovanja okolice.

Ubran zunanji videz hitreje odpira vrata, prihrani čas ter denar, nam osebno, podjetju, v katerem smo zaposleni, ali organizaciji, ki jo predstavljamo. Dobro izbrano oblačilo in perilo, ustrezna barva, dodatki in vonj so prevladujoči elementi neverbalne komunikacije.

Celostna podoba odraža odnos, ki ga imamo do estetike, samega sebe in do našega okolja. Nima veliko skupnega z velikanskimi finančnimi sredstvi. Pogosto prerazkošno razkazovanje prestiža negativno odseva v očeh naših sodelavcev in partnerjev. Njihove ocene so zato včasih drugačne, kot si bi si jih želeli slišati. In ni nujno, da so modni strokovnjaki. Če se njihova negativna mnenja ponavljajo kot oglasi v medijih, na nas vplivajo kot snov za nedosegljive sanje in rušijo našo samopodobo.

Čeprav nepoznavalci ne poznajo razlogov, zakaj jim celostna zunanja podoba nekoga ugaja ali jih odbija, začutijo, če je opazovana oseba usklajena in harmonična, predvsem pa kakšne signale oddaja v okolje. Ubranosti s samim seboj in s svojim celostnim zunanjim videzom se je mogoče naučiti.

S poznavanjem stilističnih osnov bo naš odsev v ogledalu bolj prijazen, bolj samozavesten in bo pripomogel k izboljšanju samopodobe. Dovolimo mu, da postane naš prvi kritični prijatelj, ki nam bo pomagal eksperimentirati brez poslovnih posledic. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]