Z VAMI BODO IZKUŠENI PREDAVATELJI IN MOTIVATORJI

Ksenija Benedetti

Bivša šefinja Protokola RS.

Julija 2000 je bila imenovana za šefinjo Protokola Republike Slovenije. V tem obdobju je s sodelavci pripravila in izvedla več zgodovinskih dogodkov, ki so se odvijali v Sloveniji: vrh Bush –Putin, 9. srečanje 16 predsednikov srednjeevropskih držav, uradni obisk danske kraljice in španskega ter švedskega kraljevega para, srečanje predsednikov vlad držav CEFTA, prireditve ob vstopu Slovenije v EU, 260 mednarodnih obiskov najvišjih državnih predstavnikov doma in v tujini ter 80 državnih proslav. Vrh osebnega strokovnega izziva pa je bilo vodenje protokola med predsedovanjem Slovenije Svetu EU, v prvi polovici leta 2008, ko je vodila vse pomembnejše protokolarne dogodke, med drugim tudi vrh EU in ZDA.
Svoje znanje in izkušnje že vrsto let prenaša na diplomate in poslovneže z osebnim svetovanjem in intenzivnimi treningi.

Polona Požgan

Podjetnica, predavateljica, radijska in televizijska voditeljica, ki se že 18 let aktivno ukvarja predvsem s komunikacijo žensk. Sama pravi: “Svoj poklic jemljem kot poslanstvo, s katerim želim ženskam pomagati živeti življenje po svojih merah in izraziti svoj glas – na glas.“ Njena kariera se je začela na radiu, kjer je primarno nagovarjala ženske. Z monokomedijo Alfa Samica, namenjeno predvsem ženskam (čeprav so se v številnih dvoranah po vsej Sloveniji smejali tudi moški), se je pojavljala na odrih dobra tri leta. Nadaljevala je na televiziji, kjer je na sebi lasten način v oddajo Polona ga žge vključevala teme, ki niso bile povezane (samo) s kuhanjem, pa so se ženske v njih še kako našle. Njena največja strast in karierna stalnica pa je že 18 let poučevanje in preučevanje komunikacije, ki jo ženske v svojih glavah vodimo same s sabo in posledično z okolico oziroma svetom. Svoj poklic jemlje kot poslanstvo, s katerim želi ženskam pomagati živeti življenje po svojih merah in izraziti svoj glas – na glas.

dr. Lucija Mulej Mlakar

Začetke njene poti zaznamuje delo na slovenskih univerzah (FDV, MF Koper). V letih 2009-2011 poučuje na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije, kjer doseže vidne uspehe pri zadovoljstvu študentov z njenim delom. V letu 2006 je bila dlje časa na Danskem, na Inštitutu za politične in antropološke študije, kjer je delovala pod mentorstvom phil. dr. Tom Bryder-ja.

Uveljavila je princip managementa osebnosti Budnjani 4Q, povezovanje 4 inteligenc (Iq, Eq, Sq, Pq) ki temelji na priznanih znanjih antropologije in poslovne antropologije. Je avtorica številnih znanstvenih člankov, med njimi sta dva z SCI indeksom ter petih monografij. Redno piše kolumne, kjer razvija številne tematike, z enim ciljem: opolnomočenjem posameznikov in družbe. Je članica društva FAM, AmCham, SILA IWCL, Združenja Manager ter akademskih svetov in neformalnih združenj. Je odprta, inovativna, odgovorna, karizmatična, s posluhom za filozofijo življenja in znanosti. Povezuje koncepte duhovnosti in podjetništva, duhovnega in materialnega kapitala ter duhovnosti in znanosti.

Darja Taisa Cerkvenik

Strokovnjakinja za procese osebnostnih sprememb in specialistka za področje komunikacije in odnosov ter spreminjanje nezavednih vzorcev. Profesorica defektologije, terapevtka, coachinja in predavateljica.

Majda Gominšek

Ekonomistka z več kot 30-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že več kot  dve desetletji  samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor in soavtorica Priročnika o finančnem poslovanju društev, Priročnika za ravnatelje in Priročnika knjiženje pri pravnih oseb zasebnega prava. Aktivno sodeluje na kongresih računovodij kot predavateljica.

mag. Nada Mulej

Profesorica slovenskega jezika in književnosti se je poslovila od poučevanja  na šolah in podala v negotove vode izobraževanja odraslih. Prve programe za odrasle je začela izvajati na UPI Ljudski univerzi Žalec. Več let je bila strokovna sodelavka Andragoškega centra Slovenije, potem pa ustanovila lastno izobraževalno podjetje. Usposabljala se je za vrsto programov, ki jih še vedno uspešno izvaja po vsej Sloveniji. Sodelovala je v mnogih mednarodnih projektih, doma, v Avstriji, na Hrvaškem, Madžarskem in v Srbiji. V zadnjih treh letih je izpeljala na desetine seminarjev in delavnic za izobraževalce odraslih in za ključne kadre v podjetjih. Vrzeli na strokovnem področju skuša zapolniti z lastno ustvarjalnostjo. Zasnovala je priročnik Spodbude za učenje (1992) in učni komplet Učna kartoteka (1992). Poskrbela je za izdajo vrste del iz tuje strokovne literature, ki jih je prepoznala kot pomembna za naše okolje. Z bogatimi izkušnjami in strokovnim znanjem je dobrodošla predavateljica na Višji šoli za poslovne sekretarje. Doslej je vodila že okrog 700 delavnic o učenju, poučevanju, komunikaciji, svetovanju … Je avtorica sodobnih učnih kompletov in knjig, prevajalka in izdajateljica strokovne literature. Tako je prispevala h kakovostnejšemu življenju, delu in razvoju kariere več tisoč ljudi. Iskani so njeni programi nevro-lingvističnega programiranja, superlearninga, uporabnega govorništva, svetovalne komunikacije, celostnega svetovanja, provokativne terapije, praktične intuicije in hipnoterapije. Mnogi udeleženci njenih izobraževanj se na njene seminarje in delavnice vračajo, da bi pridobljeno znanje še obogatili.

Dušica Kunaver

Samostojna kulturna publicistka, profesorica angleščine in ruščine v pokoju, zbirateljica ljudskega izročila in etnološkega gradiva, avtorica in izdajateljica] poljudnoznanstvenih in leposlovnih knjig ter pedagoških priročnikov Njen mož je bil eden najbolj znanih slovenskih alpinistov in himalajskih pionirjev, Aleš Kunaver. V zakonu so se jima rodili trije otroci: Vlasta (zdravnica), Brigita (slavistka in umetnostna zgodovinarka) in Primož (strojnik). Aleš je 2. novembra 1984 tragično umrl med fotografiranjem Julijcev iz helikopterja, doma pa je ostalo veliko njegovih zapiskov, fotografij in filmov. Iz te bogate dediščine je Dušica Kunaver v samozaložbi izdala več knjig s področja alpinizma. Danes je Dušica Kunaver v pokoju, a je kljub temu zelo aktivna: izvaja predavanja na različnih šolah, kjer razlaga o slovenskem ljudskem izročilu, o tehnikah učenja in o angleščini, predava tudi na univerzah za tretje življenjsko obdobje, na večernih šolah, kmečkim aktivom žena, …Pripravlja tudi predavanja za turistične delavce, saj je, kot sama pravi, velika škoda, da se naša dežela, ki je tako bogata na naravnih in kulturnih vrednotah, bolj ne uveljavi v turizmu.