Program

08:30 – 09.00    PRIHOD IN REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

09:10 – 09:10    Otvoritev, uvodni nagovori in pozdravni govori

09:00 – 10.30
VEŠČINE SPREMEMB IN SISTEMSKI RAZVOJ ORGANIZACIJE- MANAGEMENT OSEBNIH POTENCIALOV
Predavateljica: dr. Lucija Mulej Mlakar

Čas, v katerem živimo, ima poseben čar. Gledano z vidika pretekle zgodovine nam nudi veliko materialno udobje, možnost napredovanja in razvoj sebe do neskončnih možnosti. Znanstvena odkritja na področju medicine, računalništva, fizike in nevrologije kažejo nepredvidene možnosti za razvoj potenciala vsakega človeka.
Pomen talentov, razvijanje potencialov in uspešen prenos znanja so področja, ki so za dolgoročno rast organizacije ključna. Kako locirati primerna okolja za razvoj talentov, kako ustvariti konstruktivna delovna okolja in pogumne vizionarske liderje so vprašanja, na katera je potrebno odgovoriti.

Enačaj med poslovno in osebno rastjo postaja dejstvo, na katerem bodo vsa uspešna podjetja prihodnosti gradila lastne temelje dolgoročnega obstoja.

10:30 – 11:45

POVEZOVALNA KOMUNIKACIJA

Predavateljica: Darja Taisa Cerkvenik

SPOROČILA, ki jih ne smete prezreti. Povezovalna komunikacija je povabilo k soustvarjanju sveta v katerem je osnova za sodelovanje globlje razumevanje potreb in vrednot vseh vpletenih; ne pa prisila, zahteve, sram in krivda.

Povezovalna komunikacija izhaja iz nenasilne komunikacije (NVC) in je globalno uveljavljen pristop, ki ga je razvil ameriški psiholog Dr. Marshall Rosenberg. Temelji na vzpostavljanju kvalitete stika med ljudmi na način, da so lahko potrebe vseh vpletenih v čim večji meri upoštevane.
Osnovno vodilo povezovalne komunikacije je vzpostavljanje načinov razmišljanja, uporabe jezika in načina komuniciranja, ki temelji na jasnih opazovanjih, avtentičnemu izražanju notranjega doživljanja posameznika, empatičnemu poslušanju in samo-empatiji. S tako imenovanim “žirafjim” jezikom povezovalne komunikacije lahko torej zamenjamo razdiralni jezik obtoževanja, okrivljanja, obsodb, diagnosticiranja in zahtev z jezikom, ki bistveno poveča možnosti, da so potrebe vseh vpletenih lahko zadovoljene na način, da drug drugemu radostno prispevamo k obogatitvi naših življenj.

Povezovalna komunikacija nas  vabi k ranljivemu stiku na nivoju človečnosti, kar prispeva k harmoničnim odnosom znotraj skupnosti, sodelovanju po principih so-moči, reševanju konfliktov in hkrati  k ohranjanju  polnega avtentičnega izraza posameznikov.

11.45 – 12.00    ODMOR ZA OSVEŽITEV

12.00 – 13.30

VRHUNSKI POSLOVNI BONTON  – FORMALNI, NEFORMALNI DOGODKI, POSLOVNA KOSILA in POSLOVNA OBLAČILA

Predavateljica:Ksenija Benedetti

Pravila lepega vedenja so vedno obstajala in bodo tudi v prihodnje, čeprav se spreminjajo, ker so izraz duha časa, razmerij moči in socialne strukture. Sodobna pravila lepega vedenja nam morajo pomagati pri povezovanju in nas ne smejo ovirati. Morajo biti sprejemljiva, ne dogmatična, ustrezati morajo tako mlajšim kot starejšim. Pomembno pa je, da krepijo medsebojno razumevanje, strpnost, obzirnost, da vzpodbujajo in izkazujejo pripravljenost pomagati. 
Ko govorimo o poslovnih sestankih, velja pravilo, da zamujanja ni. Velja, da ‘prihajamo točno’. In najslabša različica, ki jo Slovenci radi uporabljamo, je, da prihajamo prej. Seveda se v življenju pripetijo neprijetne razmere, in v skupini opravičil, ki jih bonton sprejema, so: hude prometne nesreče, ekstremne vremenske razmere oziroma smo morali opraviti neko pomembno delo s stranko. To so res tista tehtna opravičila. Drugače pa bonton narekuje točnost. In tisto, kar je najpomembnejše, je, da nikamor ne prihajamo prej. To je slabše kot zamuditi minuto ali dve.

13:30 – 14:15   ODMOR ZA KOSILO IN SPROSTITEV

14:15 – 16:00

PRIJAZNO JE BITI PRIJAZEN S POLONO POŽGAN

Predavateljica: Polona Požgan 

Vsi verjamemo, da je za dobro vzdušje v delovnem okolju potrebno dobro vzdušje znotraj vsakega zaposlenega: (ne)nasmeh in (ne)prijaznost sta odraz našega notranjega sveta, povezanega z voljo do življenja in vsega lepega, kar nam je dano.
Predavanje Polone Požgan je naravnano motivacijsko, vsebuje konkretne nasvete za boljšo komunikacijo s sabo in z drugimi. Izvedeno pa je na sproščen in duhovit načinv določenih delih z elementi stand-up komedije, saj si ljudje vsebine zapomnimo lažje in bolje, če so te prenesene v dobrem in pozitivnem vzdušju.

16:00 – 16:10    ODMOR ZA OSVEŽITEV

16.10 – 17.00

KADROVSKA DOKUMENTACIJA TER AKTUALNO O NOVOSTIH PRI BONITETAH, BOŽIČNICI, TRINAJSTI PLAČI, DARILIH,...

Predavateljica: Majda Gominšek

17.00 – 17.30

ZAKLJUČEK  NA TEMO: V ŽIVLJENJU BREZ KONFLIKTOV

Predavatelji: Peter Gominšek 

17.30 ZAKLJUČEK Z DRUŽABNIM SREČANJEM s pogostitvijo 

08:30 – 09.00   PRIHOD IN REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

09:00 – 10.30
VEŠČINE COACHINGA ZA POSLOVNE SEKRETARKE
Predavateljica: Nada Mulej

 

10.30 – 10.40
ODMOR za OSVEŽITEV

10.40 – 12.15
DRUŽBENA IN SOCIALNA OMREŽJA 
LinkedIn najbolj znano poslovno orodje med orodji na družbenih omrežjih.
Zakaj ga mora imeti vsak poslovnež?

Predavateljica: mag. Brigita Lazar Lunder

V zadnjih letih se vsaka komunikacija usmerja na družbena omrežja. Če hočeš biti v koraku s časom, moraš ‘biti gor’ – 71 odstotkov uporabnikov spleta uporablja tudi družbene medije. LinkedInu je postal najmočnejše orodje za medpodjetniško poslovanje. Osemdeset odstotkov tistih, ki so na njem, je odločevalcev. Ne le menedžerji, temveč ljudje, ki imajo ključno vlogo v podjetju. Na LinkedInu je trenutno več kot 500 milijonov ljudi po svetu in več kot polovica vseh poslovnih ljudi.

12:15 – 13:15
ODMOR ZA OKREPČILO IN SPROSTITEV

13:15 – 14:30
POENOSTAVLJEN PRISTOP K EVROPSKIM JEZIKOM – NA VZORCU MAVRIČNE ANGLEŠČINE
Predavateljica: Dušica Kunaver

Metoda mavrične bližnjice postavlja vse  evropske jezike na skupne temelje:  sedem besednih vrst  na sedmih mavričnih barvah (rdeči samostalniki, oranžni pridevniki, rumeni zaimki, zeleni števniki,  modri predlogi, vijoličasti prislovi in beli glagoli)  in obravnava  jezik kot preprost mehanizem, ki deluje v skladu z naravno, matematično logiko. Slovnico prikazuje »narisano«  na preglednicah. Šolska klasika poučuje jezik po stopnicah – od lekcije do lekcije, mavrična bližnjica pa obravnava  jezik (slovnico in besodotvorje) kot celoto, zato je kombinacija obeh metod prava skupna pot, ki bistveno olajšuje  učenje vseh evropskih jezikov.
Učna metoda mavrične bližnjice je inovativna metoda Dušice  Kunaver. Potrdil jo Republiški strokovni svet in Avtorska agencija za Slovenijo.

14.30 – 14.40
ODMOR za OSVEŽITEV

14.40 – 16.00
SLOVENSKA LJUDSKA DEDIŠČINA V MODERNEM MARKETINGU
Kako se  tujcu predstaviti kot narod s tisočletja staro kulturo’
Predavateljica: Dušica Kunaver

Vse današnje dejavnosti so zrasle iz ljudskega znanja. Težka industrija je zrasla iz vaških kovačij, tekstilna industrija iz znanja vaških predic,  lesna industrija ima svoje začetke pri  vaških mizarjih …. Moderni marketing v turizmu, industriji in v ostalih gospodarskih dejavnostih  se  tega vse bolj zaveda in se vse bolj   usmerja v kulturne vode. Dediščina preteklosti je dota prihodnosti.
Program predavanja:

  • Kratek pregled čez najpomembnejše slovenske šege – tiste, ki imajo svoje korenine v indoevropski  davnini (pehtra baba, kurent, zeleni Jurij …)
  • Kako obogatiti moderni marketing z žlahtnostjo ljudske dediščine
  • Kako se   tujcu predstaviti kot narod s tisočletja staro kulturo.

16:00
ZAKLJUČEK KONFERENCE na terasi ob najboljši kavi in Blejski sladici v mestu

Ne odlašajte s prijavo in si čim prej zagotovite mesto na konferenci