Program

10.00 -10.15

Otvoritev, pozdravni in uvodni govori

 

DELOVNA IN POKOJNINSKA ZAKONODAJA

Delovna razmerja in socialni dialog ter pokojninska zakonodaja

Temeljne obveznosti delodajalca pri zaposlovanju

Kadrovske evidence in varovanje zasebnosti na delovnem mestu

 

POSLOVNO USPEŠNI IN OSEBNO ZADOVOLJNI

Kaj so mobing, bossing, stafing, bullying?

Kako se soočamo z mobingom in stresom: Prvi korak je zaznavanje mobinga in stresa

Vzpostavljanje ravnovesja med poklicnim, družinskim in osebnim življenjem

 

USPEŠNA KOMUNIKACIJA S STRANKAMI IN ZAPOSLENIMI

Veščine retorike in javno nastopanje

Katera vedenja sodelavcev in strank so zame težavna

Kako obvladovati ključne odnose na delovnem mestu

Razlaga motivacijsko vrednostnega sistema ljudi

 

OBLIKOVANJE EDINSTVENE OSEBNE ODLIČNOSTI

Formalni/neformalni dogodki in poslovna oblačila

Kreacija meni ustrezne profesionalne podobe

Vabila na svečane prireditve

Korporativna kultura

 

UPRAVLJANJE ČASA (TIME MANAGEMENT)

Organiziranost dela – določanje prednostnih nalog

Vrednost časa – orodja za načrtovanje lastnega časa

Določanje prednostnih nalog

Tedensko in dnevno načrtovanje dela – priprava prožnega urnika

Obvladovanje “tatov časa”

Delegiranje nalog

 

POSLOVNI SEKRETAR V JAVNEM IN ZASEBNEM SEKTORJU – PROJEKTNI MANAGEMENT

Kaj je »novi management«?

Skladnost projekta s krovnimi strategijami

Zagon, koordinacija, nadzor, upravljanje neskladij in zaključitev projekta

Cilji projekta, obseg dela, terminski načrt, stroški, projektna organizacija, projektna kultura

Zaključek prvega dne konference z družabnim srečanjem.

POSLOVNO KOMUNICIRANJE V TUJEM JEZIKU – ANGLEŠČINA

Telefoniranje v angleščini

Najpogostejše slovnične strukture

Elektronska komunikacija s poslovnimi partnerji, potencialnimi klienti …

 

RAČUNALNIK VEDNO ZVESTI ASISTENT

Informacijska podpora v pisarni Ali res »znamo uporabljati« programe Word, Excel, PowerPoint in Outlook pri vsakdanjem delu?

10 bližnjic in trikov iz slovenske poslovne prakse!

Kako takoj do znanja, ki ga potrebujete?

 

UPRAVLJANJE IN ARHIVIRANJE DOKUMENTOV

Sodobno organizacijsko okolje

Pisarniško poslovanje kot eden izmed podpornih procesov poslovnega procesa

E-arhiviranje

 

OBRAČUN PLAČ TER DRUGIH PREJMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA

Obračun plač, letni dopust, regres, plačilo za delo in drugi prejemki, delovni čas

 

ČUSTVENA INTELIGENCA IN STRES

Kaj je čustvena inteligenca in kaj so sploh čustva? So čustva na delu zaželena?

Zakaj stres dojemamo različno?

Kako pravilno reagirati na stres?

Osebna rast

Obvladovanje stresa

 

VEŠČINE COACHINGA

Kaj je coaching in kakšne so koristi coachinga?

Je vzpostavljanje dobrega stika naključje ali veščina?

Kako doseči učinkovito komunikacijo z aktivnim poslušanjem in postavljanjem pravih vprašanj?

Izgradnja zaupanja – ključ do trajnega sodelovanja s poslovnimi strankami.

 

SKRB ZA ZDRAVJE NA PRVEM MESTU

Načela zdrave prehrane

Ergonomija delovnega mesta in telovadba

S športom do zdravja

Psihosocialni dejavniki delovnega okolja

Promocija zdravja pri delu

 

RAZIDIMO SE BREZ KONFLIKTOV

Z dobro voljo nad ovire

 

17.00 Zaključek konference ob prigrizkih in dobri kavi na terasi hotela s pogledom na morje.

Ne odlašajte s prijavo in si čim prej zagotovite mesto na konferenci