9.00-10.00 Registracija udeležencev konference

Dvorana: Emerald

10.00 -10.15

Otvoritev, pozdravni in uvodni govori

Pripravljeni na globalne spremembe

Uvodni nagovor: Marta Turk, legenda slovenskega ženskega podjetništva

10.15 – 13.30 Predavanja z vmesnim odmorom za osvežitev

10.15 – 11.45

Dvorana: Emerald

DELOVNA IN POKOJNINSKA ZAKONODAJA V COVID RAZMERAH

 • Delovna razmerja in socialni dialog ter pokojninska zakonodaja
 • Temeljne obveznosti delodajalca pri zaposlovanju
 • Kadrovske evidence in varovanje zasebnosti na delovnem mestu
 • Pokojninska zakodojaja – aktualno in dileme v prihodnosti

Predavatelja: Miha Šercer in Marijan Papež

11.45 – 12.30

Dvorana: Emerald

POSLOVNO USPEŠNI IN OSEBNO ZADOVOLJNI –

SOLIDARNOST MED ŽENSKAMI ZA VEČJO POSLOVNO USPEŠNOST

 • Vzpostavljanje ravnovesja med poklicnim, družinskim in osebnim življenjem
 • Kaj so mobing, bossing,stafing, bullying?
 • Kako se soočamo s stresom:prvi korak je zaznavanje mobinga in stresa
 • Solidarnost med ženskami

Predavateljica: Barbara Suša

12.30 – 13.10

Dvorana: Emerald

POSLOVNI SEKRETAR V JAVNEM IN ZASEBNEM SEKTORJU

O vplivu organizacijske kulture na uspešnost organizacij ter kakšne so lahko posledice ne prilagajanja organizacijske kulture zahtevam okolja in ambicijam organizacije

Da so organizacije danes sposobne ustvarjati vrednost, se hitro prilagajati in preživeti, potrebujejo vse kapacitete svojih zaposlenih – tako glavo kot srce. To dosežemo takrat, ko osmislimo delo zaposlenih ter ustvarimo podporno okolje, kjer so zaposleni lahko popolnoma osredotočeni na svoje cilje (so v “flow” stanju).  Zaposleni imajo možnost izbire, kam bodo vlagali svojo energijo in kreativnost. Izbirajo tiste organizacije, ki vedo, kam grejo, v katere verjamejo in se lahko poistovetijo z njimi. Da ustvarimo takšne organizacije je nujno opustiti preživeti način vodenja ter transformirati svoj način delovanja tako, da bomo magnet za zaposlene, stranke in širšo družbo.

Predavateljica: Teja Breznik Alfirev

13.10 – 13.30

Dvorana: Emerald

DIGITALIZACIJA POSLOVANJA – KAKO PRI DELU Z DOKUMENTI PRIHRANITI ČAS

Tehnološki razvoj nam je prinesel priložnosti, da poslujemo drugače, hitreje in bolj učinkovito.

Predavatelj: Anton Gazvoda

13.30 – 15.00 Odmor za kosilo in sprostitev

15.00 – 17.00 Predavanja v dveh sekcijah A in B

Sekcija A

15.00 – 17.00

Dvorana:  Mediteranea

USPEŠNA KOMUNIKACIJA S STRANKAMI IN ZAPOSLENIMI –

KAKO KOMUNICIRATI Z LJUDMI IZ DRUGEGA PLANETA

Doseganje poslovnih ciljevje odvisno tudi od sposobnosti sodelovanja med posamezniki, ki imajo različne vrednote, vedenje, izražanje in komuniciranje. Na tokratnem predavanju bomo govorili o tem kako smo si ljudje različniin kako se ravno zaradi te različnosti lahko nadgrajujemo, spodbujamo ter se učimo drug od drugega, ne pa iščemo napake in negativnosti pri drugače mislečih. Kako naše vedenje, naša prepričanja in naša notranja motivacija vplivajo na naše vedenje in vedenje drugih. Kako prepoznavati in razumeti ljudi, ki razmišljajo drugače kot mi, ki reagirajo inčutijodrugačekot mi, ki imajo drugačen sistem vrednot ki jih motivira, drugačne vrline in prioritete, ciljetersmeri. Kako torej razumeti ljudi, ki so za nas enostavno z drugega planeta.V svojempoklicu vsakodnevno komunicirate tako s strankami kot člani tima. Pomembno je, da znate prilagoditi komunikacijo vsakemu posamezniku, tako besedno kot nebesedno, saj vas bodo sogovorniki bolje razumeli, na ta način pa boste hitreje našli skupni jezik in skupne rešitve.

Na tokratnem predavanjuboste spoznali:

 • Zakaj in kako smo si ljudje različni;
 • Kako vaša lastna motivacijain vrednotevplivajo na vaše vedenje;
 • Kaj motivira druge in kaj vpliva na njihovo vedenje;
 • Kako komunicirati z različnimi ljudmi;
 • Orodje Strengths Deployment Inventori -SD

Predavateljica: Anja Križnik Tomažin

Sekcija B

15.00 – 17.00

Dvorana:  Adria

OBLIKOVANJE EDINSTVENE OSEBNE ODLIČNOSTI

IN UPRAVLJANJE ČASA (TIME MANAGEMENT)

Težavni sogovorniki, zahtevni pogovori in dopisi – katere komunikacijske spretnosti in kompetence potrebuje poslovni/-a sekretar/-ka?

 • Organiziranost dela – določanje prednostnih nalog
 • Vrednost časa – orodja za načrtovanje lastnega časa
 • Določanje prednostnih nalog
 • Tedensko in dnevno načrtovanje dela – priprava prožnega urnika
 • Obvladovanje “tatov časa”
 • Delegiranje nalog
 • Zahtevni pogovori in dopisi

Predavateljica: Ksenija Lorber

17.00 Zaključek prvega dne konference  s srečanjem in glasbeno točko na terasi ob kavi

Dogodek bo povezovala gospa Branka Božič.

9.00 – 10.00   Registracija udeležencev

10.00 – 16.00   Predavanja v sekcijah z vmesnim odmori za pogostitev

Sekcija A

10.00 – 11.00

Dvorana: Mediteranea

POSLOVNO KOMUNICIRANJE V TUJEM JEZIKU – ANGLEŠČINA

 • Telefoniranje v angleščini
 • Najpogostejše slovnične strukture
 • Elektronska komunikacija s poslovnimi partnerji, potencialnimi klienti …

Predavateljica: Dušica Kunaver

Sekcija A

11.15 – 13.00

Dvorana: Mediteranea

ČUSTVENA INTELIGENCA IN STRES

 • Kaj je čustvena inteligenca in kaj so sploh čustva? So čustva na delu zaželena?
 • Zakaj stres dojemamo različno?
 • Kako pravilno reagirati na stres?
 • Osebna rast
 • Obvladovanje stresa
 • Nove Covid razmere

Predavateljica: Darja Taisa Cerkvenik

Sekcija B  Predavanja v dvorani Adria

10.00 – 11. 30

Dvorana: Adria

UPRAVLJANJE IN ARHIVIRANJE DOKUMENTOV

 • Sodobno organizacijsko okolje
 • Pisarniško poslovanje kot eden izmed podpornih procesov poslovnega procesa
 • E-arhiviranje

Predavatelj: dr. Vladimir Žumer

Sekcija B

11.45 – 13.00

Dvorana: Adria

OBRAČUN PLAČ TER DRUGIH PREJMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA

Obračun plač, letni dopust, regres, plačilo za delo in drugi prejemki, delovni čas

Predavateljica: Majda Gominšek

13.00 14.30   Odmor za kosilo in sprostitev

14.30 – 16.00   Popoldanska predavanja v dveh sekcijah

Sekcija A

14.30 – 16.00

Dvorana: Mediteranea

VEŠČINE COACHINGA

 • Kaj je coaching in kakšne so koristi coachinga?
 • Je vzpostavljanje dobrega stika naključje ali veščina?
 • Kako doseči učinkovito komunikacijo z aktivnim poslušanjem in postavljanjem pravih vprašanj?
 • Izgradnja zaupanja – ključ do trajnega sodelovanja s poslovnimi strankami.

Predavateljica: Nada Mulej

Sekcija B

14.30 – 16.00

Dvorana: Adria

RAZIDIMO SE BREZ KONFLIKTOV

Konflikti v prvi vrsti kažejo na probleme. Če se konfliktom izogibamo, ne opazimo, da problemi sploh obstajajo.

 • Z dobro voljo nad ovire

Predavatelj: Peter Gominšek

16.00   Zaključek konference ob prigrizkih in dobri kavi na terasi hotela s pogledom na morje

Dogodek bo povezovala gospa Branka Božič.

Ne odlašajte s prijavo in si čim prej zagotovite mesto na konferenci