PROGRAM

PRVI DAN

Torek, 28. september 2021

08:30 – 09:00  PRIHOD IN REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

09:00 – 9:15

Otvoritev, uvodni nagovori in pozdravni govori

09:15 – 11:15

Z USTVARJALNOSTJO DO OPTIMIZACIJE

Predavateljica: mag. Nastja Mulej

»Kako bi lahko …« je magično vprašanje kreativnega razmišljanja, katerega namen je, da pridemo do cilja po drugačni, enostavnejši, bolj učinkoviti poti. In če smo voljni spreminjati svoje razmišljanje in delovanje, potem se spremembe tudi zares zgodijo … če le veste, kako se tega lotiti!

Torej mora želji in motiviranosti slediti tudi namerno upravljanje misli in osredotočena uporaba orodij razmišljanja, s pomočjo katerih raziščemo najprej veliko število različnih možnosti,preden se odločimo za tiste, ki so nam najprimernejše.

120 minut bomo s pomočjo nekaterih orodij Enostavnosti® raziskovali, kako bi si lahko poenostavili življenje in optimirali delo. Uporabili bomo postopke: Združevanje, Prelaganje in delegiranje, Večina in izjeme ter Drobni koraki, ter bolje spoznali nekatere druge udeleženke in udeležence ter sami sebe.

11:15 – 11:30  Odmor za osvežitev

11:30 – 13:30

STRES, MOBING IN MEDIACIJA V NOVIH RAZMERAH

Predavateljica: Ksenija Lorber

Kaj se zgodi, ko se strupeno pisarniško vedenje med delom od doma premakne na splet? Delo zunaj pisarne bi moralo zmanjšati toksičnost na delovnem mestu. Toda v resnici se lahko disfunkcionalna kultura na delovnem mestu poslabša, ko ste doma. Pojavili so se novi načini za virtualno spremljanje ekipe z uporabo programske opreme, stopnje stresa so visoke, in vsi smo skupaj. Neprijetna delovna dinamika nas lahko spremlja domov – v nekaterih primerih pa se poslabša, saj lahko izolacija poslabša izzive pri delu s šefi in kolegi, ki se obnašajo slabo.

Spopadanje s strupeno kulturo je ključnega pomena. Podjetja identificirajo/odpravljajo temeljne vzroke disfunkcije in zaposleni lahko naredijo prvi korak.

Položaj vsakega zaposlenega je seveda drugačen – in nimajo vsi delavci enake možnosti za spremembe, če sploh obstajajo. Ne glede na okoliščine se moramo spomniti, kako škodljivo je lahko strupeno delovno okolje, bodisi na daljavo bodisi osebno; zgolj odmikanje od negativnega okolja lahko stvari le poslabša. Pomagajo močne meje, socialna podpora in obvladovanje stresa; te strategije lahko prihranijo energijo, čas, pa tudi privedejo do bolj zdravih konceptov.

Vsebina:

 • Razumeti in priznati “nove resničnosti”
 • Sposobnosti spoprijemanja s stresom
 • Zdravo ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem
 • Povezava med psihološkim zdravjem, blaginjo, produktivnostjo in inovativnostjo, izboljšanje osebne produktivnosti in odpornosti
 • Opredelitev in prepoznavanje izgorelosti, simptomi izgorelosti, dejavniki tveganja izgorelosti, strategije preprečevanja; strategije za izboljšanje duševnega, fizičnega in psihološkega zdravja
 • COVID-19, stres in duševno zdravje

13:30 – 14:15  Odmor za kosilo

14:15 – 16:30

POSLOVNA PODOBA V NOVI REALNOSTI

Predavateljica: mag. Darinka Kazić

Prijazne spremembe v oblačenju in poslovni komunikaciji so dobrodošče in, če jim dopustimo, nam naš svet prelepo obarvajo.

Pred 10-imi leti sem napisala priročnik Poslovna podoba, iz katerega še vedno lahko črpamo osnove likovne teorije in zakonitosti oblačenja. Za sledenje sodobnim tokovom pa se moramo kar na dnevnem nivoju pozabavati z našo poslovno podobo, osebnostnim imidžem, s poudarkom na povezavi z organizacijo, ki jo predstavljamo. Naše poslovno pojavljanje je v času pogostih prehodov iz komunikacije v živo na spletno komunikacijo od doma zahteva povsem drugačno pripravo na soočenje z internimi sodelavci in eksternimi poslovnimi partnerji. Torej naša skladna povezava z interierjem, tehnologijo in novimi veščinami, z novimi metodami komunikacije je naša stalnica

Da,spremembe nas lahko zabavajo, če se jim prepustimo.

Vsebina:

Osnove poslovnega bontona na spletu

 1. Nebesedna komunikacija
 2. Zvočno predvajanje
 3. Pojavljanje s sliko
 4. Pogoste napake pri  vklapljanju z zabavnimi in manj primernimi “kiksi”

Ureditev interierja v poslovnem okolju in prilagoditev okolja doma in na naključni destinaciji

 1. Osvetlitev
 2. Zvok
 3. Zračna lahkotnost
 4. Izjemna pomembnost ozadja z razporeditvijo izdelkov in barv

Poslovna oblačila in uskladitev z interierjem vspletnem okolju

 1. Koliko formalnosti želimo doseči z oblačili?
 2. Kako dvigniti in ohranjati našo kredibilnost v spletnem okolju?
 3. Pomembnost vidnega polja
 4. Kako poudariti mimiko obraza in poudariti pomen vsebine pogovorov
 5. Barve oblačil
 6. Barve in stil modnih dodatkov

Kako našo poslovno podobo usklajujemo v živo?

 1. Smo zaradi spletnega okolja znižali nivo dnevnega, poslovnega oblačenja v živo?
 2. Kaj prinaša bodočnost v novi formalnosti oblačenja na družabnih dogodkih?
 3. Ali so nove spremembe naklonjene barvam in drugačnim krojem ter nenazadnje novi opredelitvi ravni oblačenja=

16:30  Osvežitveni odmor in zaključek prvega dne

DRUGI DAN

Sreda, 29. september 2021

08:30 – 09:00  PRIHOD IN REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

09:00 – 11:00

SPLETNO SESTANKOVANJE IN VIRTUALNI BONTON

Predavatelj: dr. Zdravko Zupančič

Dobre in slabe plati sporazumevanja na daljavo

 • Človek – najmočnejša figura na spletnih šahovnicah
 • Izbira prave poti za sporočilo – najhitrejša pot do cilja
 • Radost in voljnost sporazumevanja, opogumljanje in oživljanje onemoglih
 • Elektronska pošta – odskočna deska ali pogrezanje v živi pesek
 • Spletni prijazni bonton in nepotrebni protokol
 • Kamera vidi vse in mikrofon vse sliši
 • Vodenje spletnega srečanja ni krmiljenje vesoljske ladje
 • Prava mera med vznesenostjo in zamorjenostjo
 • Humor, ta čudežni deček s čarobno paličico
 • Kratke zgodbice o spletnem sestankovanju
 • Strah pred virtualnimi stroji – zadrege in nelagodja
 • Enakovrednost med udeleženci – izhodišče za zmago v čustvenih vojnah
 • Sproščeno in preprosto – najbolj zaželeni dvojčici v težkih časih

11:00 – 11:15  Odmor za osvežitev

11:15 – 13:00

UPRAVLJANJE S ČASOM V NOVI REALNOSTI

Predavatelj: mag. Žiga Novak

Ste tako zaposleni, da se vam včasih zazdi, da boste sami sebe ujeli za rep?

Ali ste se v vašem poslovnem in zasebnem življenju že kdaj ujeli v ritem, v katerem ste vedno znova vlogi gasilca za nastale teževe, za požarno varnost pa vedno zmanjka časa?

Upravljanje s časom je dandanes ena izmed temeljnih veščin sodobnega človeka, saj je v tesni zvezi s poslovno in osebno učinkovitostjo vsakega posameznika. Posledično pa je od nje odvisna tudi učinkovitost organizacij.

Želite pomoč pri doseganju večje učinkovitosti?

 • V vrtincu poslovanja, ki nam ga narekujejo nove razmere
 • Organizacija dela
 • Predstojnikova desna roka

13:00 – 13:45  Odmor za prigrizke in sprostitev

13:45 – 15:45

POHVALA IN KRITIKA

Predavateljica: Nada Mulej, profesorica

Ugotavljamo, da je eden največjih izzivov na delovnem mestu izražanje pohvale in kritike, hkrati pa večina nesporazumov nastaja zaradi nejasne, nepravočasne, osebne, razdiralne povratne informacije ali njene popolne odsotnosti.

Vsako uspešno podjetje, ki uresničuje načela učeče se organizacije, se zaveda, da je sproten feedback o delovnih procesih in odnosih eno najmočnejših sredstev nenehnega izboljševanja izdelkov, odnosa do strank in sodelavcev.

Izziv nastane, ko ga je treba izreči ali sprejeti.

Kako ubesediti neugodne situacije, tudi napake, da postanejo priložnosti za učenje in nadaljnji razvoj, namesto razlog za zamere?

Kako izoblikovati kulturo konstruktivne povratne informacije, da bo ta postala učna priložnost?

Vsebina:

 • Zakaj se večina ljudi boji kritike?
 • Kako vpeljati v podjetje novo kulturo povratne informacije in ustvariti varen prostor zanjo?
 • Joharijevo okno in “sendvič” feedback
 • Moč besed in njihova uporaba v pohvali in kritiki
 • Nevtralna in konstruktivna ubeseditev vedenja, usmerjena na učenje v prihodnosti
 • Vaje na primerih iz vaše prakse
 • Kaj bomo dolgoročno pridobili?

 

15:45 – 16:00  Osvežitveni odmor

16:00  Zaključek konference

V primeru lepega vremena vožnja z ladjico na Blejski otok.

Dogodek bo povezovala gospa Branka Božič.

Ne odlašajte s prijavo in si čim prej zagotovite mesto na konferenci