Program

8.30 – 9.15  Registracija udeležencev

9.15 – 9.30  Otvoritev in  pozdravni nagovor

9.30 – 10.30

INFORMACIJE SO MOČ – DELOVNA IN POKOJNINSKA ZAKONODAJA 
Varovanje zasebnosti na delovnem mestu
Delovna razmerja in socialni dialog ter pokojninska zakonodaja

Predavatelj: Miha Šercer, odvetnik

10.30 – 10.40 Odmor za osvežitev

10.40 –  11.40

POSLOVNO USPEŠNI IN OSEBNO ZADOVOLJNI – MIT ALI REALNOST?
Kako z minimalnimi napori doseči najboljše rezultate?
Učinkovito planiranje delovnih nalog

Predavatelj: Edvard Kadič

11.40 – 12.45

KOMUNIKACIJA – KAKO JE VSAJ TAKO POMEMBEN KOT KAJ
Veščine retorike in javno nastopanje
Nebesedna govorica
Slušalka prisluškuje vsem zvokom
Psihologija telefoniranja

Predavatelj: dr. Zdravko Zupančič

12.45 – 14.00 Odmor za kosilo in sprostitev

14.00 – 15.15

OBLIKOVANJE EDINSTVENE OSEBNE ODLIČNOSTI – POSLOVNI

BONTON IN PROTOKOL

Pravila sodobnega evropskega bontona (novosti v poslovnem svetu, odnos moški, ženska, zasebno življenje, vrača se romantika,…)

Preprosta formula s katero si vedno lahko pomagamo v kulturi vedenja, v bontonu, če smo v dilemi, zadregi, tako zasebno kot poslovno

Sprejem poslovnih partnerjev, gostov, strank, dobrodošlica, kako postopamo, ko smo sami v vlogi gostov

Kaj nam prinašajo posebnosti poklica v smislu prave komunikacije

Uporaba stacionarnih in prenosnih telefonov

Predavateljica: Bojana Košnik Čuk

15.15 – 16.00

POSKRBITE ZASE – NAJ BO ZDRAVJE NA PRVEM MESTU

Zdravje kot vrednota

Osnovni koraki programa promocije zdravja

Merljivi kazalniki zdravja v organizacijah

Psihosocialni dejavniki delovnega okolja

Ukrepi za izboljšanje počutja in večje učinkovitosti

 

Predavateljica: Polona Štajnar

16.00 – 16.10     Odmor za osvežitev

16.10 – 16.50

SLOVENSKI JEZIK JE ŽIVO BITJE – NAJ NAM PONOVNO POSTANE SAMOUMEVEN 
Novosti v slovenskem pravopisu
Pogoste napake v slovenskem pravopisu
Pisanje pametnih dopisov, zapisnikov in elektronskih sporočil

Predavateljica: Teja Završnik

16.50 – 17.30

UPRAVLJANJE ČASA (TIME MANAGEMENT) – ZADOVOLJSTVO TAKO ZA NAS KOT ZA PODJETJE
Organiziranost dela – določanje prednostnih nalog
Vrednost časa – orodja za načrtovanje lastnega časa
Določanje prednostnih nalog
Tedensko in dnevno načrtovanje dela
Obvladovanje “tatov časa”Delegiranje

Predavateljica: mag. Nada Mulej

17.30  Zaključek prvega dne konference s kulturnim programom z gospo Branko Božič in družabnim srečanjem

Dogodek bo povezovala gospa Branka Božič.

8.30 – 9.00 registracija udeležencev

9.00 Pričetek predavanj

9.00 – 10.15

VEŠČINE COACHINGA ZA POSLOVNE SEKRETARKE IN SEKRETARJE
Kaj je coaching in kakšne so koristi coachinga?
Je vzpostavljanje dobrega stika naključje ali veščina?
Kako doseči učinkovito komunikacijo z aktivnim poslušanjem in postavljanjem pravih vprašanj?
Izgradnja zaupanja –ključ do trajnega sodelovanja s poslovnimi strankami.

Predavatelj: Janez Hudovernik

10.15 – 11.30

ŽELIM POSTATI BOLJŠA OSEBA – ČUSTVENA INTELIGENCA IN STRES

Kaj je čustvena inteligenca in kaj so sploh čustva?

So čustva na delu zaželena?

Mobbing na delovnem mestu

Zakaj stres dojemamo različno?
Kako pravilno reagirati na stres?
Osebna rast
Obvladovanje stresa

Predavatelj: Leo Ivandič

11.30 – 11.40 Odmor za osvežitev

Sekcija 1:

11.40 – 13.00

POSLOVNO KOMUNICIRANJE V TUJEM JEZIKU – ANGLEŠČINA
Telefoniranje v angleščini
Najpogostejše slovnične strukture
Elektronska komunikacija s poslovnimi partnerji, potencialnimi klienti …

Predavatelj: Philip Jan Nagel

Sekcija 2:

11.40 – 13.00
POSLOVNO KOMUNICIRANJE V TUJEM JEZIKU – NEMŠČINA
Telefoniranje v nemščini
Najpogostejše slovnične strukture
Elektronska komunikacija s poslovnimi partnerji, potencialnimi klienti …

Predavateljica: Mojca Hergouth Koletič

13.00 – 13.30 Odmor za kosilo

13.30 – 15.00

 

SOČUTEN STIK S SEBOJ: DELOVANJE IZ NOTRANJEGA VIRA VREDNOT

Človekove potrebe in vrednote kot gibalo delovanja

Izbira osrediščenega odziva v intenzivnih situacijah
Skrb zase kot negovanje stika z lastnimi potrebami

Samosočutje kot pogoj za zdravo samozavest in konstruktivno sodelovanje z drugimi

 

Predavateljica: Marjeta Novak

15.00 – 16.30

NA KONCU DNEVA SI BOMO HVALEŽNI – ORGANIZACIJA DELA IN DELOVNEGA OKOLJA TER UPRAVLJANJE IN ARHIVIRANJE DOKUMENTOV
Pisarniško poslovanje kot eden izmed podpornih procesov poslovnega procesa-arhiviranje

Predavatelj: dr. Vladimir Žumer

16.30 Zaključek konference na terasi hotela s pogledom na morje

Ne odlašajte s prijavo in si čim prej zagotovite mesto na konferenci