Anja Križnik Tomažin

Anja Križnik Tomažin je univ. dipl. ekonomistka, strokovnjakinja javnega in poslovnega nastopanja, trenerka komunikacijskih veščin, certificirana executive in Jungian coach-inja ter SDI mojstrica.

Njena življenjska strast je s polno mero energije ljudem pomagati izvleči iz njih najboljše, saj verjame,
da se vsi potenciali skrivajo v nas samih.
Anjino široko znanje in bogate izkušnje na področju trenerstva in coachinga so rezultat 14 let dolge
uspešne kariere televizijske voditeljice, 18 let dela trenerke, fasilitatorke in predavateljice ter strastne
iskalke znanja o različnih načinih komuniciranja in metodah coachinga v zadnjih 12 letih.
Svoje znanje prenaša na posameznike in skupine pri izpopolnjevanju njihovega nastopa, komuniciranja
ter osebne in poslovne rasti.
Njeni coachingi, treningi in delavnice so znane po tem, da so narejene po meri posameznika ali tima z
vključitvijo mnogih metod kot so:
– metode retorike ter javnega nastopanja,
– metode executive coachinga (AOEC London),
– metode Jungian coachinga (dr. Avi Goren Bar),
– nevro lingvistično programiranje (NLP),
– teorije zavedanja odnosov (Relationship awarnes theory – SDI®),
– možganom prijazne tehnike (Brain friendly learning tehniques),
– tehnike skupinskega treninga (Stonebow – People 1st training comany),
– metode Expressive art therapy and coaching in action (dr. Avi Goren Bar), ki celostno nadgradijo posameznikovo nastopanje, komuniciranje, vedenje in razmišljanje ter
– Points of you®, inovativno orodje za usposabljanje in razvoj
– Disc flow, orodje za profiliranje, ki združuje metodo DISC s čustveno inteligenco- Metode Integralnega coachinga (ACTP program)
– Metode Arbinger instituta, odprta miselnost
Naziv »Executive coach« je pridobila na Akademiji za executive coaching London in deluje tudi kot
coach. V zadnjih dvanajstih letih svoje znanje ves čas dopolnjuje z mnogimi mednarodno priznanimi
certifikati s področja njenega delovanja. Šest leta nazaj je zaključila dvoletni študij Expressive art therapy
and coaching in action pri dr. Avi Goren Baru, pred tem se je certificirala za uporabo metod v Jungian
coachingu pri dr. Avi Goren baru. Dve leti nazaj je svoje metode dopolnila z udeležbo na ACTP
izpopolnjevanju Integral coachinga, lani je pridobila certifikat za orodje za profiliranje Disc Flow, v
letošnjem letu pa se posveča nadgradnji komunikacijskih izobraževanj po metodah odprte miselnosti.
Anja predava tudi kot gostujoča predavateljica na različnih šolah, seminarjih, srečanjih ter fakultetah
(Ekonomska fakulteta, Fakulteta za upravo, Fakulteta za družbene vede, Doba fakulteta za uporabne
poslovne in družbene študije, Gea College in druge).

Borut Bric

Borut Bric je celosten terapevt, ki ga fascinira fenomen Srca in vsega, kar je s tem povezano. Skozi študij na Global College of Natural Medicine v Santa Cruzu v Kaliforniji, na akademijah Heart Math in Heart IQ je pridobil osnovna znanja, ki jih je potem nenehno nadgrajeval.

Pot ga je pripeljala do področja moškosti, kar ga je spodbudilo, da se je poglobil sprva v podzavestne vzorce moškega spola, kasneje pa podzavest kot tako.

Vse bolj je raziskoval vpliv čustev na vsakdanje življenje, ki so danes ob sočutni podpori rdeča nit njegovih terapij, saj povezujejo različne učinkovite metode za celostno zdravljenje.

Mateja Bobek

Mateja Bobek je selfness ambasadorka v Termah Olimia, ki jo izvajanje zvočnih kopeli z gongom, pojočimi posodami, kristalno liro in kristalno čisti glas oblikuje v unikatno umetnico z izjemno čisto, ljubečo energijo s katero poboža dušo in srce. Življenje raziskuje skozi številna izobraževanja, pridobivanja licenc, predvsem na področju terapevtskega zvoka v sodelovanju z zvočnim inštitutom Petra Hessa v Nemčiji, ter delavnice za osebnostno rast, ki jih izvaja v zdravilišču ter drugod s pozitivni rezultati udeleženih. Deluje suvereno, iskreno, z znanjem in močno empatijo ter intuicijo, predvsem pa z brezpogojno ljubeznijo.

Miha Andrič

Miha Andrič je mednarodno priznan predavatelj komunikacije, filozof in sociolog, ki ima 15 let mednarodnih izkušenj v debatni metodologiji. Obenem je bil v preteklosti vodja večjih mednarodnih debatnih akademij (GDS ZDA, MWD Dubai, YAV Tunisia, ESU Turčija in WSD Moskva). Trenutno deluje kot programski vodja in direktor Izobraževalnega centra Argument ter kot član sveta direktorjev IDEA (International Debate Education Association) in član sveta IPPF (International Public Policy forum). Kot strokovnjak za inovativne pedagoške pristope sodeluje v večjih mednarodnih izobraževalnih projektih in platformah, na primer “Community of Ethics teachers in Europe”.

Jana Pertot Tomažič

Jana Pertot Tomažič je prof. slovenščine ter mednarodno certificiran NLP Trener in NLP Coach Praktik. Opravila je tudi izobraževanje za coacha po metodi Points of You. Zaposlena je na gimnaziji, obenem pa že vrsto let kot recenzent, predavatelj, moderator in član programskega odbora aktivno sodeluje na domačih in mednarodnih konferencah ter za različne ustanove pripravlja izobraževanja po mednarodnih standardih na teme učinkovite komunikacije, učenja, javnega nastopanja in obvladovanja stresa s pomočjo NLP orodij.